Pythagoras
Napište nám
E-mail: *
 
Dotaz:

Implementace Compass Bussiness do ZVVZ-Enven

Úvod

Naše firma ve spolupráci se společností Xanadu a.s. České Budějovice dokončila v roce 2006 implementaci systému Pythagoras Compass ve společnosti Enven a.s.

Enven je společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

Pro svoji činnost požadovala vytvořit aplikaci umožňující evidenci informací spojených s obchodním případem od samého prvopočátku, tj. získání poptávky, přes evidenci jednotlivých nabídek, případných následných zakázek až po finální výrobek a jeho případný servis.

Kromě jiného, bylo vyžadováno aby systém umožňoval správu dokumentů, které se vážou k jednotlivým částem obchodního případu. K tomuto účelu byla do nového systému včleněna aplikace iProject firmy Xanadu a.s., která svojí internetovou povahou bezproblémově zapadla do naší aplikace.

Jako řešení těchto požadavků, jsme vytvořili aplikaci s novým uživatelským rozhraním, avšak postavenou na datové struktuře aplikace Pythagoras Compass. Jak již bylo zmíněno, do aplikace pak byl jednoduše včleněn iProject společnosti Xanadu.

1.1.2007 došlo k fúzi firem Enven a.s. a části firmy ZVVZ. Vznikla nová firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a ta v plném rozsahu převzala IS, který byl vyvinut a implementován v Enven a.s. a společně je dále rozšiřován.

Jednoduchý popis funkcí:

Obchodní případ


Základním kamenem je objekt obchodní případ. Na tento obchodní případ jsou navázány další informace.

Obrázek č.1: Obchodní případy

Obrázek č.1: Obchodní případy

 

Obrázek číslo 1 ukazuje obrazovku seznamu obchodních případů, seznam lze třídit podle různých filtrů - název firmy, číslo obchodního případu, datumů, apod.


Kliknutím na číslo obchodního případu se uživatel dostane na stránku s jeho detailem. Zde nalezne veškeré informace týkající se obchodního případu. Stránka je rozdělena do několika záložek.

 

 • Základní - zde je kromě jiného seznam nabídek a zakázek, které vznikly na základě tohoto obchodního případu - obrázek 2.

Obchodní případ - detail

Obrázek č.2: Obchodní případ - detail

 • Akce – sem si může uživatel vkládat jednotlivé poznámky o akcích, které jsou spojeny s vývojem obchodního případu jako celku - telefonáty, schůzky atd.
 • Faktury – sytém je přes číslo obchodního případu spojen s fakturačním systémem a zde se zobrazují faktury vystavené zákazníkovi, rozdělené na jednotlivé fakturační etapy.
 • Dokumenty – v teto záložce se zobrazuje strom dokumentu iProjektu, k danému obchodního případu. Uživatel sem může vkládat a číst zde dokumenty spojené s tímto případem. Viz obrázek č.3:

Obchodní případ - iproject

Obrázek č.3: Obchodní případ - iproject

 • Šablony – seznam šablon MS Word. Šablony se automaticky předvyplní na základě údajů z obchodního případu:

Obchodní případ - šablony

Obrázek č.4: Obchodní případ - šablony

 

 

 

Nabídka


Nabídka vzniká nad Obchodním případem. V rámci nabídky se specifikuje harmonogram úkolu – kdo, do kdy a co má udělat. Opět existuje stránka seznam nabídek s filtrem

 

 

Nabídky

Obrázek č.5: Nabídky

 

a po kliku v tomto seznamu, nebo po kliku na danou nabídku v detailu obchodního případu se uživatel dostane na stránku detailu nabídky.

 

Nabídka - harmonogram

Obrázek č.6: Nabídka - harmonogram

 

nabídka je opět rozdělena na několik záložek.

 

 • Harmonogram – slouží k nastavení úkolů jednotlivým zaměstnancům spojených s vytvořením nabídky.
 • Akce – sem si může uživatel vkládat jednotlivé poznámky o akcích, které jsou spojeny s vývojem nabídky - telefonáty, schůzky atd.
 • Dokumenty – propojení do iProjectu.
 • Kniha výkresů – seznam výkresů se speciálně generovaným id.

 

 

Nabídka - kniha výkresů
Obrázek č.7: Nabídka - kniha výkresů
 • Kniha dokumentů - seznam dokumentů se speciálně generovaným id.

 

Zakázka


Zakázka vzniká na obchodním případu samostatně nebo na základě nabídky. Na detail zakázky se uživatel opět může dostat dvěma způsoby. Buď ze seznamu zakázek

 

Zakázky

Obrázek č.8: Zakázky

 

nebo z detailu obchodního případu.


Zakázka obsahuje následující záložky:

 • Harmonogram - slouží k nastavení úkolů jednotlivým zaměstnancům spojených s vytvořením zakázky.

Zakázka - harmonogram

Obrázek č.9: Zakázka - harmonogram

 

 • Akce - sem si může uživatel vkládat jednotlivé poznámky o akcích, které jsou spojeny se zakázkou - telefonáty, schůzky atd.
 • Výrobky – seznam výrobků, které byly vyrobeny v rámci dané zakázky.

Zakázka - výrobky

Obrázek č.10: Zakázka - výrobky

 

 • Dokumenty – propojení do iProjectu.
 • Kniha výkresů- seznam výkresů se speciálně generovaným id.
   

 

Zakázka - kniha výkresů

Obrázek č.11: Zakázka - kniha výkresů

 

 • Kniha dokumentů - seznam dokumentů se speciálně generovaným id.

 • Šablony - seznam šablon MS Word. Šablony se automaticky předvyplní na základě údajů ze zakázky.
 • Objednávky - seznam objednávek na subdodavatele, které byly vytvořeny na základě dané zakázky. Objednávky jsou také propojeny s fakturačním systémem a tím je možno kontrolovat fakturaci.

Zakázka - objednávky

Obrázek č.12: Zakázka - objednávky

 

 

 

Výrobek


Výrobek vzniká na základě zakázky. Na detail výrobku se uživatel může dostat dvěma způsoby. Buď ze seznamu výrobků

 

 

Výrobky

Obrázek č.13: Výrobky

 

nebo ze záložky výrobky v zakázce.


Popis záložek na výrobku:
 • Základní – základní informace k výrobku.
 • Parametry – aktuální parametry výrobku.

Výrobek - parametry

Obrázek č.14: Výrobek - parametry

 

 • Revize – jednotlivé změny v základních informacích o výrobku a parametrech se mohou ukládat bez nebo s revizí, tato záložka umožňuje zobrazovat jednotlivé revize.

 

 

Výrobek - revize
Obrázek č.15: Výrobek - revize

 

 • Fotogalerie – sem je možné přidat fotografie výrobku. Fotografie se pak používají například při tisku referencí.

Výrobek - fotogalerieO

Obrázek č.16: Výrobek - fotogalerie

 

 • Akce – podobně jako u zakázky nebo nabídky.

Objednávky

Jak již bylo zmíněno v zakázce, slouží k evidenci objednávek na subdodavatele. Objednávka vzniká buď samostatně nebo na dané zakázce. Na detail objednávky se můžeme zase dostat buď ze seznamu objednávek

Objednávky

Obrázek č.17: Objednávky

 nebo ze záložky objednávky na zakázce.

Na objednávce se evidují jen základní informace viz obrázek:Objednávka - detail

Obrázek č.18: Objednávka - detail

Autor: DaT | 1/18/2007