Pythagoras
Napište nám
E-mail: *
 
Dotaz:

Pythagoras Projector pro právní kanceláře

Pythagoras AK Projector je nástroj pro řízení advokátní praxe a správu kauz, webová aplikace pro advokátní kancelář, která umožňuje její moderní a efektivní vedení v elektronické podobě. Vaše advokátní praxe je vždy s Vámi, ať už jste v kanceláři, u soudu, doma, nebo dokonce na dovolené. Sdílení informací přispívá ke zvýšení efektivity ať už se jedná o malou, střední advokátní praxi nebo část velké firmy.

Využití aplikace:

  • Řízení advokátní kanceláře
  • Správa advokátních případů
  • Evidence a vyúčtování právních úkonů

Základní popis 

  • Plánovací kalendář
  • Evidence schůzek a jednání
  • Management kontaktů
  • Správa kauz
  • Přehledná evidence služeb poskytnutých klientům
  • Vyúčtování a fakturace právních případů

Kalendář a jednání

Přehledné zobrazení všech aktivit pracovníků advokátní kanceláře s možností zobrazování individuálního nebo skupinového kalendáře umožňuje efektivní plánování schůzek a sledování vytížení jednotlivých pracovníků. V modulu jednání  je možné zadávat, editovat,  přidávat jeho účastníky, označit jednání jako proběhlé. K jednání lze přiřazovat vykázanou práci, náklady. Jednání  mohou být přiřazena k jednotlivým kauzám a klientům, vzniká propojení všech vazeb aplikace AK Projector.

Kontakty

Kompletní informace nejen o vašich klientech. Vše najdete na jednom místě, podrobné informace o firmách, jejich zaměstnancích, související kauzy, komunikaci i nastavení cen pro jednotlivé klienty.

Správa kauz

Tento modul umožňuje komplexní efektivní vedení jednotlivých kauz, detailní informace jsou pro přehlednost uspořádány do jednotlivých karet. Ke každé kauze je možné definovat ceny jednotlivých úkonů, přiřadit k ní jednotlivé úkoly a jednání. Slouží také k evidenci výkazů práce, které jsou jedním z podkladů pro fakturaci. Kauzy mohou také díky své komplexnosti sloužit jako vzory pro případy budoucí včetně očekávaných nákladů a rozsahu prací.

Úkoly

Seznam úkolů včetně možnosti jejich zadávání a přiřazování různým pracovníkům, kontrola stavu plnění, související pracovní evidence a sledování nákladů na jejich plnění.

Účtování

S aplikací AK Projector nikdy nezapomenete vyúčtovat klientovi všechny náklady v přesné výši, díky propojení účtovacího modulu s úkoly, náklady, výkazy práce, nastaveným ceníkem prací a správou informací o klientovi. Systém eviduje, kontroluje a účtuje výkazy práce, náklady a cestovní výdaje a také umožňuje uzavírání kauz a jejich fakturaci. Aplikace umožňuje vytvoření reportů o všech činnostech advokátní kanceláře a jejich export pro další zpracování v MS Office.

Administrace

Modul umožňující správu a evidenci vašich zaměstnanců, nastavování individuálních nebo skupinových ceníků pro vaše klienty, vytváření skupin kauz a úkolů, správu evidence motorových vozidel včetně nastavení účtování jejich používání.

 

 

Autor: ToH | 3/22/2010