Pythagoras Agenda 365 - Reporty práce, dovolené a nepřítomnosti v práci

Zaměstnanecká agenda v Agendě 365

Vytváření pracovních výkazů

Pythagoras Agenda 365 eviduje jednotlivé pracovní činnosti. Zaměstnanci zadávají do přehledného kalendáře, na jakém projektu pracují, dobu trvání této práce, případně splnění zadaného úkolu. Manažeři mají přehled o vytížení zaměstnanců a stavu konkrétních projektů či zakázek. V kalendářích se zároveň zobrazuje docházka zaměstnanců, jejich služební cesty a případné nepřítomnosti v práci.

Docházka

Součástí aplikace Pythagoras Agenda 365 je modul zaznamenávající přítomnost v práci, dále evidence služebních cest včetně vyúčtování jejich nákladů, zadávání a schvalování dovolených, evidence nepřítomnosti v práci s informací o jejím důvodu.

Evidence nepřítomností

Schvalování služebních cest