Pythagoras Agenda 365 - Projekt management

Projektové řízení v Agendě 365

Využijte Pythagoras Agendu 365 jako nástroj pro plánování a řízení podnikových projektů, zakázek či obchodních případů. Systém umožňuje plánování harmonogramu prací, evidenci úkolů a jejich stavu, je neocenitelný pro zvýšení efektivity zaměstnanců a analýzu jejich činnosti, pomáhá správnému plánování využití lidských zdrojů vaší společnosti.

Aplikace umožňuje vytvářet strukturu projektů, jejich dělení na bloky práce, které se skládají z jednotlivých úkolů. Pro každý projekt je k dispozici seznam typů práce a jejich cena. Pro bloky práce a úkoly se nastavují termíny. Součástí je vizualizace jejich plnění. Na projektech lze také evidovat všechny náklady a výnosy. Získáte dokonalý přehled o fungování a úspěšnosti jednotlivých zakázek či projektů.

Správa projektů

Vytvoření projektu a úkolu na něm

Evidence nákladů a výnosů projektů

Náklady i výnosy mohou být jednorázové nebo pravidelné. Do nákladů projektu můžete zadávat náklady související s projektem, přijaté faktury, objednávky a automaticky generovat pravidelné objednávky.

Ve výnosech projektu můžete vytvářet podklady pro vydané faktury a také zadat automatické vytváření podkladů pro faktury, které se periodicky opakují.

Účtování

S aplikací Agenda 365 nikdy nezapomenete vyúčtovat klientovi všechny náklady v přesné výši díky propojení účtovacího modulu s úkoly, náklady, výkazy práce, nastaveným ceníkem prací a správou informací o klientovi. Můžete zvolit, které náklady budete klientovi účtovat, které jsou součástí paušálu, případně, které účtovány nebudou.

Agenda 365 připraví podklady pro fakturaci a umožňuje sledovat faktury všech projektů, vždy budete mít přehled o jejich aktuálním stavu.