Pythagoras Projector
Napište nám
E-mail: *
 
Dotaz:

Pythagoras Projector

Pythagoras Projector 365 je vhodným nástrojem pro plánování a řízení podnikových projektů, zakázek či obchodních případů. Umožňuje plánování harmonogramu prací, evidenci úkolů a jejich stavu, je neocenitelný pro zvýšení efektivity zaměstnanců a analýzu jejich činnosti, pomáhá správnému plánování využití lidských zdrojů vaší společnosti.

 Využití aplikace

» Řízení podnikových projektů

» Evidence pracovních činností zaměstnanců

» Sledování nákladů a výnosů projektů

» Zefektivnění využití lidských zdrojů 

Projekty, zakázky, obchodní případy

Aplikace umožňuje vytvářet strukturu projektů, jejich dělení na bloky práce, které se skládají z jednotlivých úkolů. Pro každý projekt je k dispozici seznam typů práce a jejich cena. Pro bloky práce a úkoly se nastavují termíny. Součástí je vizualizace jejich plnění. Na projektech lze také evidovat  všechny náklady a výnosy. Získáte dokonalý přehled o fungování a úspěšnosti jednotlivých zakázek či projektů.

Evidence nákladů a výnosů projektů

Náklady i výnosy mohou být jednorázové nebo pravidelné. Do nákladů projektu můžete zadávat náklady související s projektem, přijaté faktury, objednávky a  automaticky generovat pravidelné objednávky. Ve výnosech  projektu můžete vytvářet podklady pro vydané faktury a také zadat automatické vytváření podkladů pro faktury, které se periodicky opakují.

Evidence pracovních činností zaměstnanců

Pythagoras Projector 365 eviduje jednotlivé pracovní činnosti. Zaměstnanci zadávají do přehledného kalendáře na jakém projektu pracují, dobu trvání této práce, případně splnění zadaného úkolu. Manažeři mají přehled o vytížení zaměstnanců a stavu konkrétních projektů či zakázek.

Účtování

S naší aplikací nikdy nezapomenete vyúčtovat klientovi všechny náklady v přesné výši díky propojení účtovacího modulu s úkoly, náklady, výkazy práce, nastaveným ceníkem prací a správou informací o klientovi. Můžete zvolit, které náklady budete klientovi účtovat, které jsou součástí paušálu, případně, které účtovány nebudou. Projector 365 připraví  podklady pro fakturaci a umožňuje sledovat faktury všech projektů, vždy budete mít přehled  o jejich aktuálním stavu.

Propojení aplikace Projector 365 s Microsoft Outlook a Microsoft Office 365

Projector 365 umožňuje zasílat na emailové adresy informace o nových úkolech. Uživatelé používající MS Outlook mohou používat   zadávání úkolů do kalendářů uživatelů, vkládání kontaktů, poptávek a nabídek z emailových zpráv  do aplikace Projector 365. Firmy, používající Microsoft Office 365, mohou využít propojení dokumentů uložených v Sharepointu s aplikací Projector 365, vytvářet v Sharepointu složky s dokumenty a ukládat úkoly do sdíleného kalendáře v portálu Sharepoint.

Reportovací nástroje

Díky propracovaným přehledům a reportům získáte nástroj pro sledování ekonomických ukazatelů projektů a zakázek, efektivní plánování lidských zdrojů, pro ohodnocení zaměstnanců podle jejich měřitelných pracovních výkonů a dodržování termínů plnění úkolů. Základní typy reportů jsou: odpracované hodiny zaměstnanců, využití fondu pracovní doby, ekonomické ukazatele projektů a firemní výnosy. Reporty je možné exportovat ve formátech Microsoft Word, Microsoft Excel a Adobe PDF. Existuje také možnost exportovat pouze zdrojová data do excelu a dále s nimi pracovat dle potřeb.